Zrealizowane projekty

14 październik, niedziela, 11:35

Rozpoczynamy relacje ze zrealizowanych Projektów w ramach Programu Pro defensione, pro historia, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018. Mimo, że Projekty wsparte w ramach naszego konkursu dopiero co wystartowały, już teraz możemy mówić o bardzo różnorodnej tematyce inicjatyw oraz rewelacyjnej frekwencji.

Zapraszamy do działu O programie - Zrealizowane projekty.

Umowy na realizację Projektów

05 września, sobota, 07:59

Wysłaliśmy do Projektodawców wzory umów, porozumień wolontariackich i ewentualnych aneksów, które są niezbędne do realizacji Waszych Projektów. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentów i odesłanie ich na nasz adres mailowy.

Jak tylko otrzymamy informacje zwrotne o poprawności dokumentacji to będziemy mogli Wam wysłać gotowe pakiety projektowe - papierowe wersje umów i porozumień, materiały promocyjne oraz upominki. Czekamy!

Konkurs I - wyniki

01 września, sobota, 15:59

Komisja Konkursowa Grup Nieformalnych Konkursu I - PRO DEFENSIONE PRO HISTORIA - Ku Chwale Polski Niepodległej zakończyła dziś pracę I Etapu, czyli oceny wszystkich wniosków projektowych. W sumie KKGN oceniła 42 Projekty. Niestety, wiele Projektów zawierało większe lub mniejsze błędy formalne. Zdarzały się również przypadki, gdzie wnioski nie były składane przez formularz.

Po wielu godzinach pracy i konsultacji Komisja postanowiła zrezygnować z II etapu konkursu. Decyzja ta jest podyktowana ilością nadesłanych wniosków projektowych oraz liczbą wniosków, które Komisja była zmuszona odrzucić ze względu na błędy formalne. Lista wniosków, które zostały przeznaczone do otrzymania wsparcia w ramach konkursu do pobrania pod linkiem z prawej strony.

Serdecznie gratulujemy Projektodawcom, których wnioski otrzymają wsparcie. Jednocześnie informujemy, że od razu przystępujemy do następnego etapu prac, czyli podpisania umów na realizację Projektów. Będziemy w najbliższych dniach kontaktować się z Projektodawcami, celem zaktualizowania kosztorysów oraz harmonogramów i przygotowania umów. Sprawdzajcie skrzynki emailowe z adresem, który podaliście w formularzu projektowym.

Jednocześnie informujemy, że Program "Pro defensione, Pro historia" to również Konkurs nr 2 dla młodych organizacji pozarządowych. Konkurs ten wystartuje w lipcu 2019. Śledźcie nasz profil - facebook.com/pdph2018 oraz naszą stronę pdph.pl/aktualnosci/ .

Nabór w konkursie 1 zakończony

27 sierpnia, poniedziałek, 00:01

Zakończyliśmy nabór wniosków w pierwszym konkursie w ramach programu PRO DEFENSIONE PRO HISTORIA - Ku Chwale Polski Niepodległej. Wszyscy Projektodawcy w najbliższych dniach otrzymają informację o ocenie ich Projektów i dalszej procedurze konkursowej.

Dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie wniosków.

Rozpoczynamy nabór Projektów

12 sierpnia, niedziela, 00:01

Rozpoczynamy nabór wniosków projektowych w konkursie Pro defensione pro historia - ku chwale Polski Niepodległej". To konkurs dla grup nieformalnych, gdzie zostanie wspartych min. 32 oddolnych inicjatyw w całej Polsce. Kwota, jaką zostaną wsparte pojedyncze projekty to maksymalnie 2600 zł, nie mniej jednak niż 500 zł.

Wnioski można składać do 26 sierpnia do godziny 23:59. Lista najwyżej punktowanych 64 Projektów, zakwalifikowanych do drugiego etapu, zostanie ogłoszona do 2 września.

Nowe dokumenty do pobrania

7 sierpnia, wtorek, 13:26

W dziale "Do pobrania" umieściliśmy dodatkowe dokumenty, które z pewnością pomogą Wam złożyć projekt. To przykładowo wypełniony formularz projektowy oraz wzór umowy, jaką będziemy podpisywali z realizatorami projektów.

Pamiętajcie, już w najbliższą niedzielę, 12 sierpnia, startuje nabór w konkursie "Pro defensione pro historia - ku chwale Polski Niepodległej".