Rozpoczynamy nabór ofert

2019 - 12 lipiec, czwartek, 00:00

"Pro defensione pro historia - młode stowarzyszenia na start" - konkurs dla młodych organizacji pozarządowych, w którym zostanie wspartych min. 32 Projekty z całej Polski. Kwota, jaką zostaną wsparte pojedyncze Projekty to 2600 zł.

Oferty projektowe można składać za pomocą formularza elektronicznego do 26 lipca 2019 roku. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 sierpnia 2019 roku.

Konkurs jest częścią Programu "Pro defensione, pro historia" - wspieramy oddolne inicjatywy proobronne i historyczne dla Polski dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Zgłoszenia na szkolenia i warsztaty zakończone

2019 - 3 lipiec, środa, 11:05

Niestety, zainteresowanie szkoleniami i warsztatami, które organizujemy w ramach naszego programu Pro defensione, pro historia jest tak duże, że już wyczerpaliśmy limit zgłoszeń.

Oczywiście szkolenia i warsztaty dla tych grup i organizacji, które zgłosiły się do nas do tej pory, zostaną przeprowadzone zgodnie z ustaleniami.

Dziękujemy wszystkim za zgłoszenia i mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli możliwość kontynuacji naszych działań edukacyjnych.

Konkurs dla młodych NGO już 12 lipca

2019 - 14 czerwiec, piątek, 09:45

Najważniejsze zapisy regulaminu (dostępnego na naszej stronie pdph.pl/pobierz-dokumenty/ ) dotyczące zbliżającego się konkursu dla młodych NGO - "Pro defensione pro historia - młode stowarzyszenia na start"

- konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, które zostały zarejestrowane po 1 lutym 2017 (nie więcej niż 30 miesięcy działalności) a ich dochód za rok 2018 nie przekroczył 25 000 zł.

- w ofertach należy uwzględnić upamiętnienie 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zaplanować 30 godzin świadczeń woluntarystycznych dla co najmniej 3 wolontariuszy

- kwota dofinansowania (mikrodotacji) jednej oferty może wynieść do 2600 zł, nie mniej jednak niż
1000zł. Każda organizacja będzie mogła złożyć maksymalnie DWIE oferty,

Harmonogram konkursu:
- nabór ofert od 12 do 26 lipca 2019 - I etap
- do 2 sierpnia 2019 wyniki I etapu konkursu
- od 2 do 9 sierpnia 2019– promocja wybranych ofert – II etap
- do 20 sierpnia 2019 – ostateczne wyniki konkursu
- od 20 sierpnia do 30 listopada 2019 – realizacja projektów

W najbliższym czasie udostępnimy wzór formularza oferty oraz kartę oceny.

Szkolenia i warsztaty - zapraszamy

2019 - 1 maj, środa, 18:00

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych w ramach programu Pro defensione, pro historia.

Tematyka - wszystko, co wiąże się z aktywnościami proobronnymi i historycznymi oraz działalnością organizacji pozarządowych. Możemy do Was przyjechać i przeprowadzić szkolenie bądź warsztaty BEZPŁATNIE. Zakładanie stowarzyszenia bądź fundacji, napisanie statutu, formalności rejestrowe a może przykładowe szkolenie strzeleckie - Wy wybieracie, my organizujemy i przeprowadzimy. Szkolenia i warsztaty poprowadzą praktycy, którzy cały czas organizują i prowadzą aktywności proobronne i historyczne.

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link po prawej) albo skontaktować się z nami mailowo bądź telefonicznie.

Jedyna wada powyższej oferty - liczba szkoleń i warsztatów jest ograniczona.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji i czekamy na zgłoszenia.

Podsumowanie roku 2018

2019 - 18 luty, poniedziałek, 12:55

Dziś otrzymaliśmy oficjalną informację z Narodowego Instytutu Wolności o akceptacji sprawozdania z realizacji Programu "Pro defensione, pro historia" w 2018 roku w ramach FIO 2018. Dzięki temu możemy przekazać Państwu szczegółowe dane dotyczące przeprowadzonego w ubiegłym roku konkursu "Pro defensione, pro historia - ku chwale Polski Niepodległej".

Możemy już oficjalnie napisać, że wszelkie założenia programowe dotyczące realizacji konkursu ofert dla grup nieformalnych przekroczył wszelkie nasze oczekiwania! Niech przemówią liczby.

W 32 zrealizowanych projektach grup nieformalnych wzięło udział łącznie 1827 uczestników, co daje średnio 57 uczestników w jednym przedsięwzięciu. To o ponad 800 osób więcej, niż przewidywaliśmy. Cieszy też fakt, że 43% uczestników stanowili młodzi ludzie poniżej 21 roku życia. Najwięcej uczestników zgromadził projekt „Strzelecka Pierwsza Pomoc” – 200. Projekt przeprowadziła grupa nieformalna związana Jednostką Strzelecką 2051 im. mjr Władysława Rudolfa-Wilka.

175 wolontariuszy (prawie dwukrotnie więcej, niż zakładaliśmy!) wykonało łącznie 2460 godzin świadczeń na rzecz realizacji Waszych inicjatyw. Tu liderem została grupa ZHP Sianów, która w realizację projektu „Wysokokwalifikowany nocny rajd pieszy” zaangażowała aż 26 wolontariuszy. Zaledwie o jednego mniej wolontariusza liczył projekt „AirSoftGun - Operacja Konwój” grupy Koszalińskie Przymierze.

Wykonaliście też wspaniałą pracę organizacyjną pod kątem angażowania innych instytucji i podmiotów, które wsparły Wasze działania. 92 przedstawicieli I, II i III sektora pomogły Wam przeprowadzić projekty. Tu również należy wspomnieć o grupie ZHP Sianów, która nawiązała współpracę z aż 12 organizacjami i podmiotami.

Ok. 31 tysięcy osób było pośrednimi odbiorcami Waszych projektów! To efekt wspaniałej i prężnej akcji promocyjno-informacyjnej jaką przeprowadziliście w ramach realizacji Waszych imprez.

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT jako operator Programu "Pro defensione, pro historia" czuje ogromną radość i satysfakcję, że mogło wesprzeć Wasze inicjatywy i pomysły! Będziemy ogromnie wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie odnośnie przeprowadzonego konkursu dla grup nieformalnych oraz naszej pozostałej działalności.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM REALIZATOROM PROJEKTÓW!!!

Zrealizowane Projekty

2018 - 14 październik, niedziela, 11:35

Rozpoczynamy relacje ze zrealizowanych Projektów w ramach Programu Pro defensione, pro historia, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018. Mimo, że Projekty wsparte w ramach naszego konkursu dopiero co wystartowały, już teraz możemy mówić o bardzo różnorodnej tematyce inicjatyw oraz rewelacyjnej frekwencji.

Zapraszamy do działu O programie - Zrealizowane projekty.

Umowy na realizację Projektów

2018 - 5 września, sobota, 07:59

Wysłaliśmy do Projektodawców wzory umów, porozumień wolontariackich i ewentualnych aneksów, które są niezbędne do realizacji Waszych Projektów. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentów i odesłanie ich na nasz adres mailowy.

Jak tylko otrzymamy informacje zwrotne o poprawności dokumentacji to będziemy mogli Wam wysłać gotowe pakiety projektowe - papierowe wersje umów i porozumień, materiały promocyjne oraz upominki. Czekamy!

Konkurs I - wyniki

2018 - 1 września, sobota, 15:59

Komisja Konkursowa Grup Nieformalnych Konkursu I - PRO DEFENSIONE PRO HISTORIA - Ku Chwale Polski Niepodległej zakończyła dziś pracę I Etapu, czyli oceny wszystkich wniosków projektowych. W sumie KKGN oceniła 42 Projekty. Niestety, wiele Projektów zawierało większe lub mniejsze błędy formalne. Zdarzały się również przypadki, gdzie wnioski nie były składane przez formularz.

Po wielu godzinach pracy i konsultacji Komisja postanowiła zrezygnować z II etapu konkursu. Decyzja ta jest podyktowana ilością nadesłanych wniosków projektowych oraz liczbą wniosków, które Komisja była zmuszona odrzucić ze względu na błędy formalne. Lista wniosków, które zostały przeznaczone do otrzymania wsparcia w ramach konkursu do pobrania pod linkiem z prawej strony.

Serdecznie gratulujemy Projektodawcom, których wnioski otrzymają wsparcie. Jednocześnie informujemy, że od razu przystępujemy do następnego etapu prac, czyli podpisania umów na realizację Projektów. Będziemy w najbliższych dniach kontaktować się z Projektodawcami, celem zaktualizowania kosztorysów oraz harmonogramów i przygotowania umów. Sprawdzajcie skrzynki emailowe z adresem, który podaliście w formularzu projektowym.

Jednocześnie informujemy, że Program "Pro defensione, Pro historia" to również Konkurs nr 2 dla młodych organizacji pozarządowych. Konkurs ten wystartuje w lipcu 2019. Śledźcie nasz profil - facebook.com/pdph2018 oraz naszą stronę pdph.pl/aktualnosci/ .

Nabór w konkursie 1 zakończony

2018 - 27 sierpnia, poniedziałek, 00:01

Zakończyliśmy nabór wniosków w pierwszym konkursie w ramach programu PRO DEFENSIONE PRO HISTORIA - Ku Chwale Polski Niepodległej. Wszyscy Projektodawcy w najbliższych dniach otrzymają informację o ocenie ich Projektów i dalszej procedurze konkursowej.

Dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie wniosków.

Rozpoczynamy nabór Projektów

2018 - 12 sierpnia, niedziela, 00:01

Rozpoczynamy nabór wniosków projektowych w konkursie Pro defensione pro historia - ku chwale Polski Niepodległej". To konkurs dla grup nieformalnych, gdzie zostanie wspartych min. 32 oddolnych inicjatyw w całej Polsce. Kwota, jaką zostaną wsparte pojedyncze projekty to maksymalnie 2600 zł, nie mniej jednak niż 500 zł.

Wnioski można składać do 26 sierpnia do godziny 23:59. Lista najwyżej punktowanych 64 Projektów, zakwalifikowanych do drugiego etapu, zostanie ogłoszona do 2 września.

Nowe dokumenty do pobrania

2018 - 7 sierpnia, wtorek, 13:26

W dziale "Do pobrania" umieściliśmy dodatkowe dokumenty, które z pewnością pomogą Wam złożyć projekt. To przykładowo wypełniony formularz projektowy oraz wzór umowy, jaką będziemy podpisywali z realizatorami projektów.

Pamiętajcie, już w najbliższą niedzielę, 12 sierpnia, startuje nabór w konkursie "Pro defensione pro historia - ku chwale Polski Niepodległej".