Dokumenty do pobrania

Znajdziesz tutaj wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do zgłoszenia Twojego Projektu. Znajduje się tu także regulamin Programu oraz statut organizatora konkursu.

Formularz zgłoszenia Projektu

Przykładowo wypełniony formularz

Karta oceny Projektu

Wzór umowy na realizację Projektu

Wzór wolontariat

Wzór umowa o dzieło

Sprawozdanie z realizacji Projektu

Regulamin Programu

Etykiety Projektowe