Dokumenty do pobrania

Znajdziesz tutaj wszelkie niezbędne dokumenty związane z programem PDPH 2022-23, takie jak regulamin, wzory wniosków projektowych, umowy projektowej, kartę oceny czy wzór sprawozdania z realizacji projektu.

Regulamin PDPH 2022-23

Wzór oferty projektowej

Wzór oferty projektowej do edycji

Karta oceny

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Przykładowo wypełniony wniosek projektowy

II Przykładowo wypełniony wniosek projektowy

Logotypy NIW, FIO, PDPH 2

Statut PSAT