Pomorskie Stowarzyszennie Aktywności Terenowej PSAT - Organizator Programu

Stowarzyszenie założone zostało 1 stycznia 2015. Inicjatorami jego powstania byli pasjonaci aktywnego spędzania czasu z województwa pomorskiego.

O Pomorskim Stowarzyszeniu Aktywności Terenowej PSAT

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej "PSAT" zostało założone 1 stycznia 2015. Inicjatorami byli pasjonaci aktywnego spędzania czasu z województwa pomorskiego, skupieni przede wszystkim na działaniach proobronnych, ratowniczych, rekreacyjnych a także popularyzujących wiedzę historyczną i postawy patriotyczne.

Stowarzyszenie ma na celu stały rozwój i poszerzenie wszelkich form aktywności terenowej oraz aktywizację dzieci, młodzieży i dorosłych do wszelkich form działalności służącej budowie i rozwojowi świadomego, aktywnego i zdrowego społeczeństwa.

statut PSAT

Nasze główne cele statutowe:

Angażowanie młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności związanych z szeroko pojętą obronnością, turystyką, rekreacją i formami przetrwania w terenie

Rozwój różnych form rekreacji i dyscyplin sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem sportów strzeleckich

Popularyzowanie wiedzy historycznej oraz kolekcjonowanie wyposażenia, umundurowania i uzbrojenia różnych konfliktów zbrojnych

Upowszechnianie wiedzy na temat obronności oraz historii Rzeczypospolitej Polskiej

Upowszechnianie wiedzy o ratownictwie i udzielaniu pierwszej pomocy

Stowarzyszenie w swojej działalności nawiązuje współpracę m.in. z resortami Lasów Państwowych, Obrony Narodowej, Edukacji Narodowej oraz Sportu, jednostkami wojskowymi, a także organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz podniesienia przygotowania obronnego i poziomu zdrowia społeczeństwa.

Postanowieniem sądu rejonowego w gdańsku z dnia 5.03.2015 Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT zostało wpisane do KRS pod numerem 0000545944.

Od czerwca 2017 roku PSAT ma również status organizacji pożytku publicznego - OPP.