Nabór wniosków projektowych w konkursie "Pro defensione pro historia - młode stowarzyszenia na start" zakończony. Możesz oddać swój głoś na Projekt, który przeszedł do II etapu konkursu. Więcej szczegółów w zakładce AKTUALNOŚCI

Koniec zgłoszeń

"Pro defensione pro historia - młode stowarzyszenia na start" - konkurs dla młodych organizacji pozarządowych, w którym zostanie wspartych min. 32 Projekty z całej Polski. Kwota, jaką zostaną wsparte pojedyncze Projekty to 2600 zł. Wsparcie będzie polegało na zastosowaniu instrumentu przewidzianego w art. 16a UoDPPiW, tzw. „regrantingu”. Konkurs jest częścią Programu "Pro defensione, pro historia" - wspieramy oddolne inicjatywy proobronne i historyczne dla Polski dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018. Operatorem konkursu jest Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT.