I etap czyli nabór wniosków projektowych w Ogólnopolskim Konkursie Ofert 2022 zakończony.

Koniec naboru

Zakończyliśmy I etap (składanie wniosków projektowych) Ogólnopolskiego Konkursu Ofert - OKO 2022 w ramach Pro defensione, pro historia - wspieramy oddolne inicjatywy historyczne, patriotyczne i proobronne dla Polski - II edycja na lata 2022-23.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem prodefensione@gmail.com lub telefonicznie - 797 479 361