I etap czyli nabór wniosków projektowych w Ogólnopolskim Konkursie Ofert 2023. Oferty można składać od 1 marca do 7 kwietnia do godziny 20:00.

wypełnij i wyślij formularz projektowy

I etap (składanie wniosków projektowych) Ogólnopolskiego Konkursu Ofert - OKO 2023 w ramach Pro defensione, pro historia - wspieramy oddolne inicjatywy historyczne, patriotyczne i proobronne dla Polski - II edycja na lata 2022-23.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem prodefensione@gmail.com lub telefonicznie - 797 479 361

Program PDPH 2022-23 jest dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych NOWEFIO na lata 2021-30.