4 maja rozpoczynamy realizację projektów OKO 2023 w ramach PDPH 2022-23

Lista projektów wspartych w Ogólnopolskim Konkursie Ofert 2023

10 719 głosów - zakończyliśmy plebiscyt internetowy OKO 2023

Rozpoczynamy II etap OKO 2023 - plebiscyt intrernetowy.

Wyniki I etapu oceny wniosków projektowych OKO 2023

Zakończyliśmy nabór wniosków projektowych w Ogólnopolskim Konkursie Ofert 2023

Rozpoczynamy nabór wniosków projektowych w Ogólnopolskim Konkursie Ofert 2023

2023 - 30 stycznia, poniedziałek, 13:25

Zaktualizowaliśmy dokumentację programową, która będzie obowiązywała w nadchodzącym Ogólnopolskim Konkursie Ofert 2023.

Najważniejszą zmianą regulaminową jest dodanie 5-tego kryterium strategicznego. Grupy nieformalne oraz osoby, które nie otrzymały wsparcia projektowego w zeszłorocznym OKO 2022 otrzymają dodatkowe 10 punktów w I etapie oceny wniosków projektowych.

Powyższa zmiana ma na celu premiowanie projektodawców, którzy jeszcze nie byli beneficjentem PDPH 2022-23.

Został także zaktualizowany wzór wniosku projektowego, karty oceny oraz sprawozdania.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w OKO 2023 prosimy o zapoznanie się z dokumentacją programową, która jest dostępna w dziale "do pobrania".

Harmonogram Ogólnopolskiego Konkursu Ofert 2023

2023 - 27 stycznia, piątek, 12:00

Zakończyliśmy wewnętrzne konsultacje projektowe związane z realizacją Ogólnopolskiego Konkursu Ofert 2023.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram OKO 2023. Nabór rozpoczynamy 1 marca 2023.

I ETAP OKO 2023
1. Od 1.03.2023 do 7.04.2023 - Przeprowadzenie naboru wniosków projektowych w OKO 2023.
2. Od 1.03.2023 do 20.04.2022 - Pierwsza część prac komisji konkursowej nad oceną wniosków projektowych OKO 2023.
II ETAP OKO 2023
3. Od 21.04.2023 do 28.04.2023 - Akcja promocyjno-informacyjna– plebiscyt internetowy ofert, które zakwalifikowały się do II etapu OKO 2023.
4. Od 28.04.2023 do 3.05.2023 - Druga część prac komisji konkursowej OKO 2023, mająca na celu uzupełnienie oceny ofert o punktację z akcji promocyjnej wniosków i ogłoszenie listy zwycięskich projektów.
5. Od 4.05.2023 do 30.11.2023:
- podpisanie umów między PSAT a realizatorami zwycięskich ofert w OKO 2023,
- przekazanie wsparcia zgodnie z treścią umów,
- realizacja, kontrola oraz ewentualna pomoc przy realizacji, rozliczeniu i złożeniu sprawozdania z realizowanych projektów.

Raport z realizacji PDPH 2022-23 w 2022 roku

Pomóż nam stworzyć ofertę programową na 2023 rok

Rozpoczynamy realizację projektów OKO 2022 w ramach PDPH 2022-23

Lista projektów wspartych w Ogólnopolskim Konkursie Ofert 2022

11 171 głosów - zakończyliśmy plebiscyt internetowy OKO 2022

10 000 głosów - jutro o 23:59 koniec głosowania

Niecałe 60 godzin głosowania i już rekord

Rozpoczynamy II etap OKO 2022 - plebiscyt intrernetowy.

Wyniki I etapu oceny wniosków projektowych OKO 2022.

Koniec naboru wniosków projektowych w OKO 2022.

2022 - 7 sierpień, niedziela, 00:01

Zakończyliśmy I etap (składanie wniosków projektowych) Ogólnopolskiego Konkursu Ofert - OKO 2022 w ramach Pro defensione, pro historia - wspieramy oddolne inicjatywy historyczne, patriotyczne i proobronne dla Polski - II edycja na lata 2022-23.

Przez miesiąc czasu spłynęło do nas ponad 90 ofert. Zważywszy na wakacyjny czas jest to bardzo dobry wynik, który bardzo mile nas zaskoczył. Jest to również rekord naszego programu, jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych projektów.

Komisja Konkursowa OKO 2022 do 13 sierpnia zakończy ocenę złożonych projektów i ogłosi listę ofert, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu, czyli plebiscytu internetowego. Od 14 do 21 sierpnia każdy będzie mógł oddać głos na wybrany przez siebie projekt.

Wszystkim projektodawcom dziękujemy za poświęcony czas na przygotowanie i złożenie oferty. Śledźcie naszą stronę oraz profil na facebook-u, gdzie w ciągu najbliższych dni zostanie opublikowana lista ofert zakwalifikowanych do II etapu OKO 2022.

Startuje Ogólnopolski Konkurs Ofert 2022 w ramach PDPH 2022-23

Konsultacje zakończone. Harmonogram OKO 2022.

2022 - 23 czerwca, czwartek, 11:40

Zakończyliśmy konsultacje programowe PDPH 2022-23. Regulamin oraz cała dokumentacja programowa jest dostępna w dziale "do pobrania".

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram Ogólnopolskiego Konkursu Ofert 2022. Nabór rozpoczynamy za 2 tygodnie.

I ETAP OKO 2022
1. Od 6.07.2022 do 6.08.2022 - Przeprowadzenie naboru wniosków projektowych w OKO 2022.
2. Od 16.07.2022 do 13.08.2022 - Pierwsza część prac komisji konkursowej nad oceną wniosków projektowych OKO 2022.
II ETAP OKO 2022
3. Od 14.08.2022 do 21.08.2022 - Akcja promocyjno-informacyjna– plebiscyt internetowy ofert, które zakwalifikowały się do II etapu OKO 2022.
4. Od 21.08.2022 do 27.08.2022 - Druga część prac komisji konkursowej OKO 2022, mająca na celu uzupełnienie oceny ofert o punktację z akcji promocyjnej wniosków i ogłoszenie listy zwycięskich projektów.
5. Od 28.08.2022 do 30.11.2022:
- podpisanie umów między PSAT a realizatorami zwycięskich ofert w OKO 2022,
- przekazanie wsparcia zgodnie z treścią umów,
- realizacja, kontrola oraz ewentualna pomoc przy realizacji, rozliczeniu i złożeniu sprawozdania z realizowanych projektów.

Konsultacje PDPH 2022-23

2022 - 9 czerwca, czwartek, 20:30

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach, które potrwają do 23 czerwca 2022 r. Konsultacje mają na celu przygotowanie dokumentacji programowej - regulaminu całego programu, wzorów umów, wniosków projektowych, kart oceny czy formularzy sprawozdawczych.

Będziemy zobowiązani, jeśli poświęcą Państwo czas, aby przejrzeć proponowaną dokumentację i ewentualnie przesłać na nasz adres mail (inny niż poprzednio) - prodefensione@gmail.com uwagi bądź sugestie.

Cała dokumentacja jest na stronie internetowej naszego programu w dziale "Do pobrania"

Proszę Państwa - WRACAMY

2022 - 27 maja, piątek, 20:20

Bardzo nam miło poinformować, że Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu NOWE FIO na lata 2021-2030 przyznał Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT dotację na dwuletni program „Pro defensione, pro historia - wspieramy oddolne inicjatywy historyczne, patriotyczne i
proobronne dla Polski - II edycja na lata 2022-23” (w skrócie PDPH 2).

Z otrzymanych środków wesprzemy co najmniej 20 w 2022 r. i 16 w 2023 roku oddolnych inicjatyw społecznych. Każdy projekt złożony przez grupy nieformalne otrzyma wsparcie o wartości do 4500 zł.

Śledźcie nasz profil na FB - facebook.com/pdph2018

Podsumowanie Pro defensione, pro historia 2018-2019

2019 - 20 grudzień, piątek, 14:20

Kto zaangażował najwięcej wolontariuszy w swoim projekcie a kto miał największą liczbę uczestników. Te i inne ciekawe dane programu PDPH znajdziecie w naszym podsumowaniu działań projektowych.

Korzystając z okazji zbliżających się świąt życzymy wszystkim zdrowia i spokoju a w nowym roku zrealizowania wszystkich planów i pomysłów.

Zarząd, członkowie, wolontariusze i pracownicy PSAT

Pro defensione pro historia w 2020?

2019 - 17 sierpień, sobota, 11:37

Program " Pro defensione, pro historia - wspieramy aktywności proobronne i historyczne dla Polski " został stworzony przez Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT i dzięki dofinansowaniu z Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #FIO2018 został wdrożony do realizacji.

Ten projekt to bezprecedensowa próba wsparcia oddolnych inicjatyw społecznych w zakresie aktywności proobronnych, popularyzacji historii oraz wspierania postaw patriotycznych

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT ponownie będzie starało się pozyskać fundusze na kontynuację PDPH w 2020 roku.

Ponieważ program jest przede wszystkim skierowany do realizatorów oddolnych inicjatyw społecznych oraz uczestników tych aktywności bardzo prosimy o wszelkie uwagi, wnioski, podpowiedzi, sugestie oraz krytykę naszych obecnych działań w ramach PDPH 2018-19.

Wysyłajcie je na nasz mail - kontakt@pdph.pl
Chcemy stworzyć jeszcze lepszą ofertę dla Was, dlatego Wasze zdanie jest dla nas tak ważne.
Ponieważ ostateczny termin składania ofert mija 16 września, prosimy o przesyłanie wszelkich uwag do niedzieli, 8 września. Da nam to czas, aby jeszcze ewentualnie zmodyfikować ofertę uwzględniając Wasze sugestie.

Z góry dziękujemy za Waszą pomoc i... trzymajcie za nas kciuki.

Ostateczne wyniki konkursu dla młodych NGO

2019 - 13 sierpień, wtorek, 19:20

Komisja konkursowa "Pro defensione, pro historia - młode stowarzyszenia na start" zakończyła prace nad końcową oceną wniosków.

Po prawej stronie podajemy link, pod którym znajdują się ostateczne wyniki ocen projektów, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu.

Najwięcej punktów otrzymały oferty z Sanoka, Lipnicy Murowanej i Iławy.

Ostateczny wynik ofert to suma punktów otrzymanych w I i II etapie oceny. Na ocenę w II etapie miał wpływ sondaż internetowy oraz ocena akcji promocyjnej przez komisję konkursową.

Konkurs jest częścią Programu "Pro defensione, pro historia" - wspieramy oddolne inicjatywy proobronne i historyczne dla Polski dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Wyniki głosowania w Akcji Promocyjnej Projektów

2019 - 10 sierpień, sobota, 11:15

4004 głosów oddano w II etapie konkursu "Pro defensione pro historia - młode stowarzyszenia na start" - Akcja Promocyjna Projektów.

Od 2 do 9 sierpnia można było oddawać głosy w sondażach internetowych podzielonych na województwa.

Najwięcej głosów zebrały projekty z województw pomorskiego, podkarpackiego i warmińsko - mazurskiego.

Przypominamy, że wyniki głosowania nie są równoznaczne z otrzymaniem dotacji. Projekty, które zostaną wsparte dofinansowaniem zostaną wskazane przez komisję konkursową do 20 sierpnia.

Konkurs jest częścią Programu "Pro defensione, pro historia" - wspieramy oddolne inicjatywy proobronne i historyczne dla Polski dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Głosowanie na Projekty

2019 - 2 sierpień, piątek, 00:01

Rozpoczynamy najciekawszą fazę Akcji Promocyjnej Projektów, czyli głosowanie.

Każdy może oddać głos na dowolny Projekt, który zakwalifikował się do II etapu otwartego konkursu ofert "Pro defensione, pro historia - młode stowarzyszenia na start".

Warunkiem wzięcia udziału w sondażu jest posiadanie konta google (głosowanie jest anonimowe, nie zbieramy adresów e-mail). Każdy może oddać tylko jeden głos ze swojego konta w danym województwie. Można zatem wesprzeć inicjatywy z innych regionów.

Plebiscyt jest podzielony na 16 list z Projektami, każda osobno dla danego województwa.

Przypominamy, że zajęcie danego miejsca przez Projekt w poszczególnym województwie przekłada się na ilość punktów, która będzie dodawana do końcowej oceny oferty. Pierwsze miejsce to 64 pkt, każde kolejne o 12 pkt mniej.

Po prawej stronie znajdują się odnośniki do sondaży w danym województwie.

Konkurs jest częścią Programu "Pro defensione, pro historia" - wspieramy oddolne inicjatywy proobronne i historyczne dla Polski dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Wyniki I etapu konkursu dla młodych NGO

2019 - 29 lipiec, poniedziałek, 10:45

Mamy już wyniki I etapu "Pro defensione pro historia - młode stowarzyszenia na start" - konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, w którym zostanie wspartych 32 Projekty z całej Polski. Kwota, jaką zostaną wsparte pojedyncze Projekty to nawet 2600 zł.

Od 2 do 9 sierpnia będzie trwała druga faza konkursu - Akcja Promocyjna Projektów, w której wnioskodawcy będą popularyzować 54 oferty.

Do wszystkich organizacji, których projekty zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu, zostały rozesłane wiadomości mail z informacjami dotyczącymi szczegółów dalszych działań.

Konkurs jest częścią Programu "Pro defensione, pro historia" - wspieramy oddolne inicjatywy proobronne i historyczne dla Polski dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Rozpoczynamy nabór ofert

2019 - 12 lipiec, czwartek, 00:00

"Pro defensione pro historia - młode stowarzyszenia na start" - konkurs dla młodych organizacji pozarządowych, w którym zostanie wspartych min. 32 Projekty z całej Polski. Kwota, jaką zostaną wsparte pojedyncze Projekty to 2600 zł.

Oferty projektowe można składać za pomocą formularza elektronicznego do 26 lipca 2019 roku. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 sierpnia 2019 roku.

Konkurs jest częścią Programu "Pro defensione, pro historia" - wspieramy oddolne inicjatywy proobronne i historyczne dla Polski dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Zgłoszenia na szkolenia i warsztaty zakończone

2019 - 3 lipiec, środa, 11:05

Niestety, zainteresowanie szkoleniami i warsztatami, które organizujemy w ramach naszego programu Pro defensione, pro historia jest tak duże, że już wyczerpaliśmy limit zgłoszeń.

Oczywiście szkolenia i warsztaty dla tych grup i organizacji, które zgłosiły się do nas do tej pory, zostaną przeprowadzone zgodnie z ustaleniami.

Dziękujemy wszystkim za zgłoszenia i mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli możliwość kontynuacji naszych działań edukacyjnych.

Konkurs dla młodych NGO już 12 lipca

2019 - 14 czerwiec, piątek, 09:45

Najważniejsze zapisy regulaminu (dostępnego na naszej stronie pdph.pl/pobierz-dokumenty/ ) dotyczące zbliżającego się konkursu dla młodych NGO - "Pro defensione pro historia - młode stowarzyszenia na start"

- konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, które zostały zarejestrowane po 1 lutym 2017 (nie więcej niż 30 miesięcy działalności) a ich dochód za rok 2018 nie przekroczył 25 000 zł.

- w ofertach należy uwzględnić upamiętnienie 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zaplanować 30 godzin świadczeń woluntarystycznych dla co najmniej 3 wolontariuszy

- kwota dofinansowania (mikrodotacji) jednej oferty może wynieść do 2600 zł, nie mniej jednak niż
1000zł. Każda organizacja będzie mogła złożyć maksymalnie DWIE oferty,

Harmonogram konkursu:
- nabór ofert od 12 do 26 lipca 2019 - I etap
- do 2 sierpnia 2019 wyniki I etapu konkursu
- od 2 do 9 sierpnia 2019– promocja wybranych ofert – II etap
- do 20 sierpnia 2019 – ostateczne wyniki konkursu
- od 20 sierpnia do 30 listopada 2019 – realizacja projektów

W najbliższym czasie udostępnimy wzór formularza oferty oraz kartę oceny.

Szkolenia i warsztaty - zapraszamy

2019 - 1 maj, środa, 18:00

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych w ramach programu Pro defensione, pro historia.

Tematyka - wszystko, co wiąże się z aktywnościami proobronnymi i historycznymi oraz działalnością organizacji pozarządowych. Możemy do Was przyjechać i przeprowadzić szkolenie bądź warsztaty BEZPŁATNIE. Zakładanie stowarzyszenia bądź fundacji, napisanie statutu, formalności rejestrowe a może przykładowe szkolenie strzeleckie - Wy wybieracie, my organizujemy i przeprowadzimy. Szkolenia i warsztaty poprowadzą praktycy, którzy cały czas organizują i prowadzą aktywności proobronne i historyczne.

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link po prawej) albo skontaktować się z nami mailowo bądź telefonicznie.

Jedyna wada powyższej oferty - liczba szkoleń i warsztatów jest ograniczona.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji i czekamy na zgłoszenia.

Podsumowanie roku 2018

2019 - 18 luty, poniedziałek, 12:55

Dziś otrzymaliśmy oficjalną informację z Narodowego Instytutu Wolności o akceptacji sprawozdania z realizacji Programu "Pro defensione, pro historia" w 2018 roku w ramach FIO 2018. Dzięki temu możemy przekazać Państwu szczegółowe dane dotyczące przeprowadzonego w ubiegłym roku konkursu "Pro defensione, pro historia - ku chwale Polski Niepodległej".

Możemy już oficjalnie napisać, że wszelkie założenia programowe dotyczące realizacji konkursu ofert dla grup nieformalnych przekroczył wszelkie nasze oczekiwania! Niech przemówią liczby.

W 32 zrealizowanych projektach grup nieformalnych wzięło udział łącznie 1827 uczestników, co daje średnio 57 uczestników w jednym przedsięwzięciu. To o ponad 800 osób więcej, niż przewidywaliśmy. Cieszy też fakt, że 43% uczestników stanowili młodzi ludzie poniżej 21 roku życia. Najwięcej uczestników zgromadził projekt „Strzelecka Pierwsza Pomoc” – 200. Projekt przeprowadziła grupa nieformalna związana Jednostką Strzelecką 2051 im. mjr Władysława Rudolfa-Wilka.

175 wolontariuszy (prawie dwukrotnie więcej, niż zakładaliśmy!) wykonało łącznie 2460 godzin świadczeń na rzecz realizacji Waszych inicjatyw. Tu liderem została grupa ZHP Sianów, która w realizację projektu „Wysokokwalifikowany nocny rajd pieszy” zaangażowała aż 26 wolontariuszy. Zaledwie o jednego mniej wolontariusza liczył projekt „AirSoftGun - Operacja Konwój” grupy Koszalińskie Przymierze.

Wykonaliście też wspaniałą pracę organizacyjną pod kątem angażowania innych instytucji i podmiotów, które wsparły Wasze działania. 92 przedstawicieli I, II i III sektora pomogły Wam przeprowadzić projekty. Tu również należy wspomnieć o grupie ZHP Sianów, która nawiązała współpracę z aż 12 organizacjami i podmiotami.

Ok. 31 tysięcy osób było pośrednimi odbiorcami Waszych projektów! To efekt wspaniałej i prężnej akcji promocyjno-informacyjnej jaką przeprowadziliście w ramach realizacji Waszych imprez.

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT jako operator Programu "Pro defensione, pro historia" czuje ogromną radość i satysfakcję, że mogło wesprzeć Wasze inicjatywy i pomysły! Będziemy ogromnie wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie odnośnie przeprowadzonego konkursu dla grup nieformalnych oraz naszej pozostałej działalności.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM REALIZATOROM PROJEKTÓW!!!

Zrealizowane Projekty

2018 - 14 październik, niedziela, 11:35

Rozpoczynamy relacje ze zrealizowanych Projektów w ramach Programu Pro defensione, pro historia, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018. Mimo, że Projekty wsparte w ramach naszego konkursu dopiero co wystartowały, już teraz możemy mówić o bardzo różnorodnej tematyce inicjatyw oraz rewelacyjnej frekwencji.

Zapraszamy do działu O programie - Zrealizowane projekty.

Umowy na realizację Projektów

2018 - 5 września, sobota, 07:59

Wysłaliśmy do Projektodawców wzory umów, porozumień wolontariackich i ewentualnych aneksów, które są niezbędne do realizacji Waszych Projektów. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentów i odesłanie ich na nasz adres mailowy.

Jak tylko otrzymamy informacje zwrotne o poprawności dokumentacji to będziemy mogli Wam wysłać gotowe pakiety projektowe - papierowe wersje umów i porozumień, materiały promocyjne oraz upominki. Czekamy!

Konkurs I - wyniki

2018 - 1 września, sobota, 15:59

Komisja Konkursowa Grup Nieformalnych Konkursu I - PRO DEFENSIONE PRO HISTORIA - Ku Chwale Polski Niepodległej zakończyła dziś pracę I Etapu, czyli oceny wszystkich wniosków projektowych. W sumie KKGN oceniła 42 Projekty. Niestety, wiele Projektów zawierało większe lub mniejsze błędy formalne. Zdarzały się również przypadki, gdzie wnioski nie były składane przez formularz.

Po wielu godzinach pracy i konsultacji Komisja postanowiła zrezygnować z II etapu konkursu. Decyzja ta jest podyktowana ilością nadesłanych wniosków projektowych oraz liczbą wniosków, które Komisja była zmuszona odrzucić ze względu na błędy formalne. Lista wniosków, które zostały przeznaczone do otrzymania wsparcia w ramach konkursu do pobrania pod linkiem z prawej strony.

Serdecznie gratulujemy Projektodawcom, których wnioski otrzymają wsparcie. Jednocześnie informujemy, że od razu przystępujemy do następnego etapu prac, czyli podpisania umów na realizację Projektów. Będziemy w najbliższych dniach kontaktować się z Projektodawcami, celem zaktualizowania kosztorysów oraz harmonogramów i przygotowania umów. Sprawdzajcie skrzynki emailowe z adresem, który podaliście w formularzu projektowym.

Jednocześnie informujemy, że Program "Pro defensione, Pro historia" to również Konkurs nr 2 dla młodych organizacji pozarządowych. Konkurs ten wystartuje w lipcu 2019. Śledźcie nasz profil - facebook.com/pdph2018 oraz naszą stronę pdph.pl/aktualnosci/ .

Nabór w konkursie 1 zakończony

2018 - 27 sierpnia, poniedziałek, 00:01

Zakończyliśmy nabór wniosków w pierwszym konkursie w ramach programu PRO DEFENSIONE PRO HISTORIA - Ku Chwale Polski Niepodległej. Wszyscy Projektodawcy w najbliższych dniach otrzymają informację o ocenie ich Projektów i dalszej procedurze konkursowej.

Dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie wniosków.

Rozpoczynamy nabór Projektów

2018 - 12 sierpnia, niedziela, 00:01

Rozpoczynamy nabór wniosków projektowych w konkursie Pro defensione pro historia - ku chwale Polski Niepodległej". To konkurs dla grup nieformalnych, gdzie zostanie wspartych min. 32 oddolnych inicjatyw w całej Polsce. Kwota, jaką zostaną wsparte pojedyncze projekty to maksymalnie 2600 zł, nie mniej jednak niż 500 zł.

Wnioski można składać do 26 sierpnia do godziny 23:59. Lista najwyżej punktowanych 64 Projektów, zakwalifikowanych do drugiego etapu, zostanie ogłoszona do 2 września.

Nowe dokumenty do pobrania

2018 - 7 sierpnia, wtorek, 13:26

W dziale "Do pobrania" umieściliśmy dodatkowe dokumenty, które z pewnością pomogą Wam złożyć projekt. To przykładowo wypełniony formularz projektowy oraz wzór umowy, jaką będziemy podpisywali z realizatorami projektów.

Pamiętajcie, już w najbliższą niedzielę, 12 sierpnia, startuje nabór w konkursie "Pro defensione pro historia - ku chwale Polski Niepodległej".