Jak możesz wesprzeć naszą działalność

Jednym z naszych celów jest stworzenie funduszu, który umożliwi wsparcie oddolnych inicjatyw społecznych niezależnie od pozyskanych funduszy z grantów ministerialnych czy samorządowych. Chcemy przede wszystkim wspierać grupy nieformalne, które z racji swojego statusu bardzo często nie mają możliwości uzyskania wsparcia dla swoich projektów. Jeśli chcecie razem z nami budować silne i świadome społeczeństwo obywatelskie, wesprzyjcie nas darowizną na cele statutowe.

Nr konta: 51 1750 0012 0000 0000 3844 2031

Przekaż 1% podatku

Od dnia 9 czerwca 2017 roku Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT jest organizacją pożytku publicznego. Umożliwia nam to pozyskiwanie dodatkowych funduszy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpisują w rocznym rozliczeniu PIT nasz nr KRS 0000545944 wspierasz popularyzację aktywnego upamiętniania historii, działania proobronne oraz organizację aktywnego i zdrowego spędzania czasu.