PRO DEFENSIONE, PRO HISTORIA

Jest to ogólnopolski program mający na celu wzmocnienie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich o charakterze proobronnym i historycznym.
Program sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych NOWEFIO na lata 2021-30.

Idea

Ideą Programu jest wspomaganie grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych, które nie mają wielu możliwości uzyskania wsparcia w realizacji swoich pomysłów lub nie wiedzą, jak takie wsparcie uzyskać.

PRO DEFENSIONE, PRO HISTORIA to również szeroka gama działań edukacyjnych, animacyjnych i promocyjnych, mających wesprzeć osoby aktywne w obszarach działalności pożytku publicznego, związanych z szeroko rozumianą obronnością i popularyzacją historii. Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej "PSAT" planuje zorganizowanie i przeprowadzenie paneli dyskusyjnych, szkoleń i warsztatów na terenie całego kraju, których celem będzie wsparcie i zmobilizowanie osób kreatywnych ze środowisk proobronnych oraz historycznych do podniesienia jakości oraz ilości realizowanych projektów.

Wsparcie materialne

Program przewiduje dofinansowanie wszelkiego rodzaju aktywności popularyzujących historię oraz działania proobronne i patriotyczne. Rekonstrukcje historyczne, gry terenowe, festyny, pikniki, zloty, turnieje czy zawody strzeleckie - to tylko nieliczne przykłady przedsięwzięć, które mogą uzyskać wsparcie w ramach działania programu.

Adresatami Programu są osoby indywidualne oraz członkowie grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, którym bliskie są wartości patriotyczne, obronne i aktywnie upamiętniają wydarzenia historyczne. Oferta jest dla tych, co chcą realizować swoje inicjatywy w środowisku lokalnym ale nie zawsze mają do tego środki materialne czy umiejętności.

Bezpłatne szkolenia i kursy

Program to również szeroka gama działań edukacyjnych, animacyjnych i promocyjnych, mających wesprzeć osoby aktywne w obszarach działalności pożytku publicznego, związanych z szeroko rozumianą obronnością i popularyzacją historii.

PSAT zorganizuje bezpłatne szkolenia i warsztaty na terenie całego kraju, których celem będzie wsparcie i zmobilizowanie osób kreatywnych ze środowisk proobronnych oraz historycznych do podniesienia jakości oraz ilości realizowanych projektów. Jeśli tylko chcecie zorganizować takie szkolenie u siebie, to wystarczy napisać. Przyjedziemy do Was i przeprowadzimy profesjonalne i kompletne kurs z interesującego Was zakresu.

Dokumenty do pobrania

Kliknij poniżej i przejdź do podstrony, gdzie znajdziesz wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do zgłoszenia Twojego Projektu. Znajdziesz tam także regulamin Programu PRO DEFENSIONE, PRO HISTORIA oraz statut Organizatora tj. Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywności Terenowej PSAT.

Dokumenty do pobrania