Zakończyliśmy nabór wniosków projektowych w konkursie "Pro defensione, pro historia - ku chwale Polski Niepodległej"

KONIEC NABORU

"Pro defensione pro historia - ku chwale Polski Niepodległej" - konkurs dla grup nieformalnych, w którym zostanie wspartych 32 Projekty z całej Polski. Kwota, jaką zostaną wsparte pojedyncze Projekty to 2600 zł. Wsparcie będzie polegało na zastosowaniu instrumentu przewidzianego w art. 16a UoDPPiW, tzw. „regrantingu”. Konkurs jest częścią Programu "Pro defensione, pro historia" - wspieramy oddolne inicjatywy proobronne i historyczne dla Polski dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018. Operatorem konkursu jest Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT.