PRO DEFENSIONE

PRO HISTORIA 2

Wspieramy oddolne inicjatywy historyczne, patriotyczne i proobronne dla Polski – II edycja na lata 2022-23

Program sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych NOWEFIO na lata 2021-30

Popularyzacja historii i patriotyzmu

Wesprzemy Twoje pomysły w zakresie popularyzacji historii oraz postaw patriotycznych

Działania proobronne

Pomożemy zrealizować działania na rzecz promocji wszelkich aktywności proobronnych

Wsparcie o wartości do 4500 PLN

Weź udział w naszych konkursach i otrzymaj wsparcie Twojego Projektu

Program przewiduje wsparcie o wartości do 4500 PLN wszelkiego rodzaju aktywności popularyzujących historię oraz działania proobronne i patriotyczne. Rekonstrukcje historyczne, gry terenowe, festyny, pikniki, zloty, turnieje czy zawody strzeleckie - to tylko nieliczne przykłady przedsięwzięć, które mogą uzyskać wsparcie w ramach działania Programu PRO DEFENSIONE PRO HISTORIA

Przeczytaj o Programie

Adresatami Programu są osoby indywidualne oraz członkowie grup nieformalnych, którym bliskie są wartości patriotyczne, proobronne i aktywnie upamiętniają wydarzenia historyczne

Zrealizowane Projekty

Organizatorem Programu PRO DEFENSIONE, PRO HISTORIA 2022-23 jest Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT. Stowarzyszenie organizuje dla młodzieży i dorosłych różnorodne formy aktywności związane z szeroko pojętą obronnością, turystyką, rekreacją i formami przetrwania w terenie. Kładziemy nacisk na rozwój różnych form rekreacji i dyscyplin sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem sportów strzeleckich. Naszym celem jest również popularyzowanie wiedzy historycznej oraz kolekcjonowanie wyposażenia, umundurowania i uzbrojenia różnych konfliktów zbrojnych.

Michał SkurzyńskiPomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej
Dowiedz się więcej o PSAT